แคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์

แคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์ เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมีที่ถูกออกแบบมาสำหรับระบบท่อไอเสีย โดยจะทำให้เกิดการทำปฏิกิริยาระหว่างสารไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนอกไซด์ที่อยู่ในไอเสีย กับออกซิเจน แล้วได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่อันตรายและน้ำ เรามีเทคโนโลยีการเชื่อมเหล็กทนความร้อนมากว่า 40 ปี ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างสูงและมีประสิทธิภาพทางการตลาด เพื่อผลิต แคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์ให้ได้ตรงกับรูปแบบที่ต้องการและมีความหลากหลาย กระบวนการผลิตที่เป็นปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การเชื่อม การหมุน และการหด การใช้ระบบ computational fluid dynamics analysis (CFD) ทำให้มั่นใจได้ว่า แคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์ของเราสามารถผลิตได้ตามรูปแบบที่ต้องการ