อีจีอาร์คูลเลอร์

ระบบอีจีอาร์สามารถลดปริมาณ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Nox) ที่อยู่ในไอเสียระหว่างที่นำก๊าซไอเสียบางส่วนกลับเข้าไปในเครื่องยนต์ อีกทั้งระบบอีจีอาร์ยังช่วยเพิ่มอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงได้อีกด้วย อีจีอาร์คูลเลอร์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบอีจีอาร์ ที่ช่วยสนับสนุนระบบอีจีอาร์โดยการทำให้ไอเสียที่อยู่ในระบบอีจีอาร์เย็นลง