ไส้กรองเชื้อเพลิง

ไส้กรองเชื้อเพลิงทำหน้าที่ในการกำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะถูกจ่ายเข้าไปยังระบบการปล่อยเชื้อเพลิง ช่วยสนับสนุนในด้านความแม่นยำของการกรองให้มีประสิทธิภาพสูงที่มีความจำเป็นในระบบการปล่อยเชื้อเพลิงประเภทคอมมอนเรล ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นฟิลเตอร์ที่สามารถแยกน้ำในเชื้อเพลิง และยังมีกลไกในการเพิ่มอุณหภูมิเชื้อเพลิงขณะที่อุณหภูมิหนาวเย็นด้วยที่ประเทศไทยเองนั้นก็ได้มีการผลิตกรองเชื้อเพลิงประเภทประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำสมัยที่สุด