โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด(อมตะซิตี้) 700/682 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160 เบอร์โทร :038-079931 เบอร์แฟกซ์:038-079934
ก่อตั้งเมื่อ กรกฎาคม 2553
พื้นที่ 5,200 ตารางเมตร
จำนวนพนักงาน ไทย 60 คน , ญี่ปุ่น 2 คน
ลูกค้าหลัก AAT
สินค้าหลัก 1. Catalyst Coating
2. Catalytic Converter


มาตรฐานรองรับ

ข้อมูลโรงงาน / สถานที่ผลิต