โรงงานอมตะนคร

ที่อยู่ บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด(อมตะนคร) 700/682 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบล พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160 เบอร์โทร :038-079931 เบอร์แฟกซ์:038-079934
ก่อตั้งเมื่อ กรกฎาคม 2553
พื้นที่ 5,200 ตารางเมตร
จำนวนพนักงาน ไทย 104 คน , ญี่ปุ่น 8 คน
ลูกค้าหลัก AAT , ISUZU
สินค้าหลัก 1. Catalytic Converter (DPD ASM)
2. Catalyst


มาตรฐานรองรับ

ข้อมูลโรงงาน / สถานที่ผลิต