รางวัล / มาตรฐานรองรับ
รับรางวัล Quality Award 2021
วันที่ได้รับ 23 กันยายน 2565
มอบโดย บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
___________________________________________________________________________________________


รับรางวัล กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 (ประกาศเกียรติคุณระดับต้น ปีที่ 1)
วันที่ได้รับ 30 มิถุนายน 2565
มอบโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา/ นายกรัฐมนตรี
___________________________________________________________________________________________


รับรางวัล การนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ (GLP)
วันที่ได้รับ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
มอบโดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
___________________________________________________________________________________________
รับรางวัล ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง
วันที่ได้รับ 29 เมษายน 2562
มอบโดย นายวิวัฒน์ ตังหงส์ , อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
___________________________________________________________________________________________

รับรางวัล "Q Award Excellent Quality Status Recognition"
วันที่ได้รับ 17 พฤศจิกายน 2560
มอบโดย บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
___________________________________________________________________________________________

รับรางวัล "Award for Outstanding Contribution in Cost Excellence"
วันที่ได้รับ 17 มีนาคม 2559
มอบโดย VE Commercial vehieles Limited.
___________________________________________________________________________________________

รับรางวัล "The Best supplier in QCD"
วันที่ได้รับ 26 พฤษภาคม 2557
มอบโดย บริษัท อิซุซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
___________________________________________________________________________________________

Certificate IATF 16949 Version 2016 (TRJ + TRTH Gateway Plant)


Certificate IATF 16949 Version 2016 (TRJ + TRTH Amata Plant)


Certificate Green Industry 4 (Gateway Plant)

Certificate Green Industry level 4 (Amata Plant)

Certification ISO 14001 Tokyo Roki Version 2015 (TRTH Gateway Plant + Amata Plant )